O mnie

Adwokat Łukasz Cymerman

Adwokat Łukasz Cymerman jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2005 roku. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego obejmującą bieżące doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również zagadnieniami prawa przewozowego, energetycznego oraz budowlanego. Włada biegle językiem angielskim. Porozumiewa się również w języku rosyjskim.

adw. Łukasz Cymerman

17 lat doświadczenia w procesach sądowych