Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla frankowiczów

Federal building

W dniu 28 kwietnia 2022 Sąd Najwyższy podjął kolejną ważną uchwałę dotyczącą tzw. spraw frankowych. Uchwała stanowi, że Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 385(1)k.c.

Co szczególnie ważne, bezwzględna nieważność umowy kredytu ma zastosowanie do wszystkich kredytobiorców a nie tylko konsumentów. Uchwała jest wyraźnym sygnałem, iż swoich praw mogą dochodzić również przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt indeksowany/denominowany do CHF dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Adwokat Łukasz Cymerman

Specjalizuję się w prawie karnym, korporacyjnym, sporach sądowych, nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych

Najnowsze aktualności