Kolejna wygrana frankowiczów

Wooden gavel in a courtroom

Kolejna wygrana sprawa frankowa. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 26 kwietnia 2022 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2009 roku z Deutsche Bank jest nieważna. Sąd zasądził również od Banku na rzecz klienta zwrot spłaconych rat kredytu wraz z odsetkami i kosztami procesu. Sprawę prowadziliśmy wspólnie z adwokatem Andrzejem Chmurą.

Adwokat Łukasz Cymerman

Specjalizuję się w prawie karnym, korporacyjnym, sporach sądowych, nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych

Najnowsze aktualności