Będę bronić Twoich praw​

Adwokat Łukasz Cymerman

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Łukasz Cymerman

Świadczę profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Moje usługi to przede wszystkim:

17 lat doświadczenia w procesach sądowych

Wooden gavel in a courtroom

Rzetelnie, etycznie i należycie

Wszystkie powierzone mi zadania wykonuję z najwyższą starannością, gdyż podstawowym celem mojego działania jest zapewnienie należytej ochrony prawnej moim klientom. W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej i bezwzględnie przestrzegam tajemnicy powierzonych mi informacji.
Kancelaria mieści się w centrum Warszawy, tuż obok Sądu Okręgowego.

Wyróżnienia

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę prawną, uczestnicząc w licznych kongresach. Wielokrotnie będąc prelegentem.

Reprezentacja

Reprezentuję klienta przed sądami, organami ścigania i organami administracji​. Dbam aby ciężar prowadzonej sprawy spoczywał na mnie.

Tajemnica

W mojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej i bezwzględnie przestrzegam tajemnicy powierzonych mi informacji.

Moje usługi

Judge gavel with Justice lawyers

Prawo karne

Obrona oskarżonego w procesie karnym, reprezentacja pokrzywdzonego oraz konsultacje i porady prawne, a także sporządzanie pism procesowych

A businessman released from prison ponders what to do next.

Prawo karne wykonawcze

Dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie i wyrok łączny.

Family Praying at Family Dinner

Prawo rodzinne

Konsultacje prawne i reprezentacja klienta przed sądem we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

people crowd walking on street

Prawo cywilne

Reprezentacja klienta we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego. Sporządzanie pism procesowych, udział w mediacjach, konsultacje i porady prawne.

Sad family couple realizing her debts, looking attentively into documents, calculating their family

Kredyty frankowe

Prowadzenie spraw dotyczących kredytów udzielanych przez banki we frankach szwajcarskich.

Business meeting

Prawo handlowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Zakładanie i likwidacja spółek, reprezentacja w sprawach rejestrowych. Windykacja należności

Workers on Strike

Prawo pracy

Reprezentacja i sporządzanie pism procesowych w sporach z zakresu prawa pracy. Negocjacje i analiza umów.

Federal building

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Bankers consulting

Porady prawne

Konsultacje i porady prawne w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego.

Najnowsze aktualności